Fanpage

    

สถิติผู้เยี่ยมชม

Website counter

เปิดรับสมัครงาน (ด่วน)

 1. ศัลยแพทย์                                            1                    ตำแหน่ง
 2. อายุรแพทย์                                           1                    ตำแหน่ง
 3. สูตินารีแพทย์                                        1                      ตำแหน่ง
 4. แพทย์เวชปฏิบัติ                                    2                      ตำแหน่ง
 5. หัวหน้าศูนย์คุณภาพ (HA)                 1                      ตำแหน่ง
 6. พยาบาลวิชาชีพ FT                                                     หลายตำแหน่ง
 7. พยาบาลวิชาชีพ PT                                                     หลายตำแหน่ง
 8. พยาบาล แผนก ER FT                                                หลายตำแหน่ง
 9. พยาบาล แผนก ER PT                                                หลายตำแหน่ง
 10. พยาบาล ICU FT                                 2                    ตำแหน่ง
 11. พยาบาล ICU PT                                 5                    ตำแหน่ง
 12. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ                                1                    ตำแหน่ง
 13. หัวหน้าห้องคลอด FT/PT                      1                    ตำแหน่ง
 14. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                         1                    ตำแหน่ง (มีประสบการณ์ SSB รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 15. วิสัญญีการพยาบาล FT/PT                 1                    ตำแหน่ง

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกบุคล 035-289-574-80 ต่อ 1205

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัคนี้

                                                                     Update 3/06/2559