Fanpage

    

สถิติผู้เยี่ยมชม

Website counter

โปรแกรมตรวจสุขภาพ


ในปัจบัน ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลา เร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เราควรที่จะมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาโรคที่แอบแฝงอยู่ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง วัณโรค เป็นต้น.

เพิ่มเติม

คลินิกแพทย์แผนจีน


การฝังเข็ม เป็นวิธีการแทงเข็มรักษาโรคด้วยการใช้เข็ม ซึ่งมีหลายขนาด แทงลงไปตรงตำแหน่งของจุดฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน เป็นต้น.


เพิ่มเติม

ผ่าต้อกระจก

ต้อกระจก เป็นสาเหตุตาบอดอันดับแรกในประเทศไทยมีการผ่าตัดลอกต้อกระจก ในทวีปอเมริกาเหนือถึงปีละกว่าหนึ่งล้านราย ในเมืองไทยปีละประมาณห้าหมื่นราย มีผู้ที่เป็นต้อกระจกในประเทศไทยแล้วยังไม่สามารถมารับการผ่าตัดได้ประมาณปีละ 150,000 คน

เพิ่มเติม

ผ่าตัดข้อเข่าเทียม


อาการข้อเข่าเสื่อม ปวดข้อเข่า รู้สึกเมื่อยตึงที่น่อง และข้อพับเข่าขัด ๆ เคลื่อนไหวข้อได้ไม่เต็มที่ มีเสียงดังในข้อเข่าข้อเข่าบวมมีน้ำในข้อเข่าข้อพิดรูปร่างหรือเข่าโกงโดยส่วนมากมักจะเกิดขึ้นกับคนมีอายุมากกว่า 40 ปี มักจะเกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ของกระดูก และ กระดูกอ่อนผิวข้อง เป็นต้น.

เพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม


เพิ่มคุณภาพชิวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย ล้างไตด้วยเครื่องฟอกไต ที่มีระบบควบคุมการติดเชื้อและฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลวางใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 


เพิ่มเติม

สาระน่ารู้


สาระน่ารู้เกี่ยวโรคภัยต่างๆ ที่เราควร

รู้วิธีป้องกัน และ วิธีรักษาและข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น เป็นต้น.เพิ่มเติม